777 800 800

Odběratelé newsletteru

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBĚRATELŮ NEWSLETTERU

Odběratele newsletteru bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů, které nám byly v rámci přihlášení se k odběru newsletteru poskytnuty.

 1. Účel zpracování a právní základ pro zpracování
  1. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing.
  2. Právním důvodem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.
 2. Příjemci osobních údajů
  Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:
  – naši zpracovatelé
  – další společnosti skupiny
 3. Doba uložení osobních údajů
  Osobní údaje budeme mít pro výše uvedený účel uloženy po neomezeně dlouhou dobu.
 4. Práva subjektů údajů
  Odběratelé newsletteru mají v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:
  – právo na přístup k osobním údajům
  – právo na opravu osobních údajů
  – právo na výmaz
  – právo na omezení zpracování
  – právo vznést námitku
  – právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte zájem o naše stroje nebo potřebujete poradit?

Vaše zpráva byla odeslána

Odpovíme Vám hned jak to bude možné.

Unikont Group
Zpět nahoru