777 800 800

Kamerové záznamy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM KAMEROVÝCH ZÁZNAMŮ

Níže poskytujeme informace vztahující se ke zpracování osobních údajů fyzických osob, které byly zachyceny našimi kamerami a jejichž obrazové záznamy tak zpracováváme.

 1. Účel zpracování a právní základ pro zpracování
  1. Účelem zpracování osobních údajů je ochrana a zdraví přítomných osob a ochrana našeho majetku.
  2. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem.
 2. Příjemci osobních údajů
  Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:
  – naši zpracovatelé
  – další společnosti skupiny
  – státní orgány
 3. Doba uložení osobních údajů
  1. Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu 7 dnů od pořízení kamerového záznamu.
  2. Pokud v souvislosti s výše uvedeným účelem zpracování budeme potřebovat použít konkrétní kamerový záznam jako důkaz, můžeme jej uchovávat i po dobu delší než 7 dní od jeho pořízení, ale vždy jen po dobu nezbytně nutnou.
 4. Práva subjektů údajů
  Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:
  – právo na přístup k osobním údajům
  – právo na opravu osobních údajů
  – právo na výmaz
  – právo na omezení zpracování
  – právo vznést námitku
  – právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte zájem o naše stroje nebo potřebujete poradit?

Vaše zpráva byla odeslána

Odpovíme Vám hned jak to bude možné.

Unikont Group
Zpět nahoru