fbpx

Hosté na našich akcích

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOSTŮ NA NAŠICH AKCÍCH

Osoby, které přijaly pozvání na některou z našich akcí, bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů ve formě fotografií, které mohou být na akci pořízeny a následně zveřejněny na internetu, sociálních sítích nebo různých propagačních materiálech.

 1. Účel zpracování a právní základ pro zpracování
  1. Účelem zpracování fotografií bude naše propagace a propagace našeho podnikání, a to na internetu, sociálních sítích nebo různých propagačních materiálech.
  2. Právním důvodem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.
 2. Příjemci osobních údajů
  Fotografie můžeme předávat následujícím subjektům:
  – náš fotograf
  – správce našich internetových stránek a profilů na sociálních sítích
  – reklamní nebo mediální agentura, se kterou spolupracujeme
  – případně další naši zpracovatelé
  – další společnosti ve skupině
 3. Doba uložení osobních údajů
 4. Fotografie budeme mít uloženy po dobu 1 roku od jejich pořízení.
 5. Na internetu, na sociálních sítích a v tištěných materiálech budou fotografie umístěny trvale.
 6. Práva subjektů údajů
  Naši hosté mají v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:
  – právo na přístup k osobním údajům
  – právo na opravu osobních údajů
  – právo na výmaz
  – právo na omezení zpracování
  – právo vznést námitku
  – právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte zájem o naše stroje nebo potřebujete poradit?

Zpět nahoru