Vysprávková souprava vozovek

Vysprávková souprava vozovek je určena k opravám děr a výtluků vozovek, místních komunikací, cyklostezek, chodníků a pěších zón směsí kameniva a asfaltové emulze tryskovou metodou. Výsledkem opravy je obnovení nebo dočasné zlepšení způsobilosti komunikace.

V korbě nástavby je umístěn dávkovací šnek, který dopravuje kamenivo ke směšovači, kde je strháváno tlakovým vzduchem. Tlakový vzduch je vytvářen dmychadlem a slouží k vyfukování výtluků a také k dopravě kameniva od směšovače do hubice a dále do vyspravovaného místa. Na boku nástavby je umístěna nádrž na asfaltovou emulzi s plynovým ohřevem emulze. Z nádrže je emulze dopravována čerpadlem do hubice, kde se mísí s kamenivem a vzniká balená směs, kterou se tryskovou metodou výtluky vyplňují.

Všechny funkce nástavby jsou ovládány z řídícího panelu na konci pracovního ramene u hubice.

Výhodou nástavby VSV vzhledem k jejím rozměrům a celkové hmotnosti je možnost provádění oprav komunikací v centrech měst, na chodnících a pěších zónách, cyklostezkách, ale i na běžných komunikacích, přičemž dochází k minimálnímu omezení provozu.

Výhodou tryskové metody je možnost provádění oprav za běžného provozu, neboť opravená místa jsou ihned pojízdná.

Metoda je ekonomicky výhodná, jelikož k opravě není nutná žádná další technika. Výtluky totiž nemusíme před opravou upravovat frézováním nebo vyřezávat a po vyplnění výtluku není potřeba opravené místo hutnit, jelikož ke zhutnění dochází pomocí kinetické energie tryskaného materiálu.

TECHNICKÁ  DATA

  Výška (mm) Šířka (mm) Délka (mm) Objem korby (m3) Objem nádrže emulze (l) Hmotnost (kg)
VSV 1000 1150 1490 3400 1,0 180 730

 

 

Vysprávková souprava vozovek


Máte zájem o více informací o tomto produktu? Chcete produkt předvést?
Zajímají vás možnosti financování?

Kontaktujte nás