Kamerové záznamy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM KAMEROVÝCH ZÁZNAMŮ

Níže poskytujeme informace vztahující se ke zpracování osobních údajů fyzických osob, které byly zachyceny našimi kamerami a jejichž obrazové záznamy tak zpracováváme.

1.              Účel zpracování a právní základ pro zpracování

1.1            Účelem zpracování osobních údajů je ochrana a zdraví přítomných osob a ochrana našeho majetku.

1.2            Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem.

2.              Příjemci osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

  • naši zpracovatelé
  • další společnosti skupiny
  • státní orgány

3.              Doba uložení osobních údajů

3.1            Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu 7 dnů od pořízení kamerového záznamu.

3.2            Pokud v souvislosti s výše uvedeným účelem zpracování budeme potřebovat použít konkrétní kamerový záznam jako důkaz, můžeme jej uchovávat i po dobu delší než 7 dní od jeho pořízení, ale vždy jen po dobu nezbytně nutnou.

4.              Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování
  • právo vznést námitku
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu