Hosté na našich akcích

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOSTŮ NA NAŠICH AKCÍCH

Osoby, které přijaly pozvání na některou z našich akcí, bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů ve formě fotografií, které mohou být na akci pořízeny a následně zveřejněny na internetu, sociálních sítích nebo různých propagačních materiálech.

1.              Účel zpracování a právní základ pro zpracování

1.1            Účelem zpracování fotografií bude naše propagace a propagace našeho podnikání, a to na internetu, sociálních sítích nebo různých propagačních materiálech.

1.2            Právním důvodem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.

2.              Příjemci osobních údajů

Fotografie můžeme předávat následujícím subjektům:

 • náš fotograf
 • správce našich internetových stránek a profilů na sociálních sítích
 • reklamní nebo mediální agentura, se kterou spolupracujeme
 • případně další naši zpracovatelé
 • další společnosti ve skupině

3.              Doba uložení osobních údajů

3.1            Fotografie budeme mít uloženy po dobu 1 roku od jejich pořízení.

3.2            Na internetu, na sociálních sítích a v tištěných materiálech budou fotografie umístěny trvale.

4.              Práva subjektů údajů

Naši hosté mají v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo vznést námitku
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu